REFERENCE


Termoelektrane:

Kotlovi

TE "Nikola Tesla A" 6 blokova Obrenovac - Srbija
TE "Nikola Tesla B" 2 bloka Obrenovac - Srbija
TE "Kostolac A" 2 bloka Kostolac - Srbija
TE "Kostolac B" 2 bloka Drmno - Srbija
TE "Kolubara" 5 blokova Lazarevac - Srbija
REK "Bitola" 3 bloka Bitolj - Makedonija
TE "Tuzla" 5 blokova Tuzla - BiH
TE "Kakanj" 1 blok Kakanj - BiH
TE "Novi Sad" 2 bloka Novi Sad - Srbija
TE "Pljevlja" 1 blok Pljevlja - Crna Gora
TE "Gacko" 1 blok Gacko - Republika Srpska
TE "Ugljevik" 1 blok Ugljevik - Republika Srpska
REK "Oslomej" 1 blok Oslomej - Makedonija
Energana "Glinice" Birač 4 bloka Zvornik - Republika Srpska
Toplana "Jug" 6 kotlova Novi Sad - Srbija

 

Kotlovi su proizvedeni u: Rafaq-u, SES-u, Podoljskom zavodu, Babcoc-u, Barnaulskom kotlozavodu, Belgorodskom kotlozavodu...

 

Turbine

TE "Nikola Tesla A" 6 blokova Obrenovac - Srbija
TE "Nikola Tesla B" 2 bloka Obrenovac - Srbija
TE "Kostolac A" 2 bloka Kostolac - Srbija
TE "Kostolac B" 2 bloka Drmno - Srbija
TE "Kolubara" 1 blok Lazarevac - Srbija
TE "Ugljevik" 1 blok Ugljevik - Republika Srpska
TE "Gacko" 5 blokova Gacko - Republika Srpska
TE "Tuzla" 2 bloka Tuzla - BiH
Energana "Glinice" Birač   Zvornik - Republika Srpska

 

Turbine su proizvedene u: Siemens-u, Alstom-u, LMZ-u, Poltanskom zavodu, Škodi, General Electric-u, Jugoturbini, ABB-u, BBC-u...

 

Hidroelektrane:

HE "Đerdap I" 6 turbina Kladovo - Srbija
HE "Đerdap II" 10 turbina Kusjak - Srbija
HE "Zvornik" 4 turbine Mali Zvornik - Srbija
HE "Bajina Bašta" 4 turbine Perućac - Srbija
HE "Bajina Bašta Reverzibilna" 2 turbine Perućac - Srbija
HE "Zavoj" 1 turbina Zavoj - Srbija
HE "Zubin Potok" 2 turbine Zubin Potok - Srbija
HE "Piva" 3 turbine Mratinje - Crna Gora
HE "Perućica" 6 turbina Glava Zete - Crna Gora

 

Tipovi turbina su: Kaplan, Francis, Pelton...
Turbine su proizveli: Toshiba, LMZ, Litostroj, Schormi...

 

Čelične konstrukcije i mostovi:

Most na Adi Beograd - Srbija
Brankov most Beograd - Srbija
Železnički most Beograd - Srbija
Most slobode Novi Sad - Srbija
Železnički mostovi na pruzi Beograd-Kraljevo Srbija
Most "Tomaševac" Tomaševac - Srbija
Čelična konstrukcija peći za glinicu "KAP" Podgorica - Crna Gora
Čelična konstrukcija "Metro" - Vidikovac Beograd - Srbija
Lučki pretovarni mostovi "Luka Bar" Bar - Crna Gora

 

Postrojenja za površinske kopove:

Rotorni bageri za površinski kop Kolubara Lazarevac - Srbija
Rotorni bageri za rudnik Gacko Gacko - Republika Srpska
Odlagači TE "Pljevlja" Pljevlja - Crna Gora
Odlagači TE "Gacko" Gacko - Republika Srpska
Odlagači TE "Ugljevik" Ugljevik - Republika Srpska

 

Prijem opreme i rezervnih delova obavljen je za sledeće naručioce:

TE "Kostolac A", TE "Kostolac B", TE "Nikola Tesla A", TE "Nikola Tesla B", TE "Novi Sad", RiTE "Gacko", RiTE "Ugljevik", REK "Bitola", TE "Oslomej", TE "Kolubara", HE "Đerdap I", HE "Đerdap II", HE "Zavoj", "Premar Services" GMBH, "Sky Topeco"...

 

Prijemna kontrolisanja obavljena su u sledećim fabrikama u zemlji i inostranstvu:

 

 • "Elblag", Poljska;
 • "LMZ" - St. Petersburg, Rusija;
 • "Modrany Power" - Prag, Češka;
 • "Komtec" - St. Petersburg, Rusija;
 • "UCMR Resita" - Rumunija;
 • "ICM Bokša" - Bokša, Rumunija;
 • "UCMR Temišvar" - Temišvar, Rumunija;
 • "Gormašine" - Donjeck, Ukrajina;
 • "Voestalpine" - Kinberg, Austrija;
 • "ArcelorMittal" - Ostrawa, Češka;
 • "Fortus Jasi" - Jasi, Rumunija;
 • "ZRE" - Katowice, Poljska;
 • "Alstom "Bopp & Reuther" - Nemačka;
 • "SES" - Tlmače, Slovačka;
 • "ŽDAS" - Ždar na Sazavou, Češka;
 • "ZRE" - Sokacov, Poljska;
 • "Benteler" - Paderborn, Nemačka;
 • "Nestle" - Bordo, Francuska;
 • "Rafako" - Racibroz, Poljska;
 • "Jugoturbina" - Karlovac, Hravtska;
 • "Končar" - Zagreb, Hrvatska;
 • "Đuro Đaković" - Slavonski Brod, Hrvatska;
 • "Litostroj" - Ljubljana, Slovenija;
 • "Metalna" - Maribor, Slovenija;
 • "TTU-Tuzla" - Tuzla, BiH;
 • "Energoinvest TAT" - Sarajevo, BiH;
 • "TPK" - Zagreb, Hrvatska;
 • "Minel Kotlogradnja" - Beograd, Srbija;
 • "Goša" - S. Palanka, Srbija;
 • "Kolubara Metal" - Vreoci, Srbija;
 • "MIN-NIŠ" - Niš, Srbija;
 • "Lola" - Beograd, Srbija...