O NAMA


KONTROL INSPEKT je privatna kompanija osnovana 1991. godine u Beogradu. Od strane sadašnjih vlasnika preuzeta je 1998. godine i tada počinje stalan uspon i razvoj kompanije. Definisani smo kao specijalizovana kompanija za ispitivanje/kontrolisanje materijala i kontrolu opreme u oblastima:

 • Energetike
 • Rudarstva
 • Industrijske i pojedinačne proizvodnje
 • Transporta nafte i gasa
 • Pokretne i stabilne opreme pod pritiskom
 • Zavarivanja i srodnih procesa

 

NAŠE OSNOVNE USLUGE SU:

 • Kontrola, praćenje i obezbeđenje kvaliteta
 • Ispitivanje/kontrolisanje materijala metodama sa razaranjem i bez razaranja
 • Ispitivanje/kontrolisanje zavarenih spojeva metodama sa razaranjem i bez razaranja
 • Kvalifikacije postupaka zavarivanja i lemljenja
 • Ocena eksploatacionih mogućnosti opreme
 • Procena preostalog veka termoenergetske opreme
 • Kvalitativan i kvantitativan prijem materijala i opreme
 • Kontrolisanje proizvoda pre, tokom i posle proizvodnje
 • Tehnički nadzori na izvođenju montažnih, rekonstruktivnih i reparaturnih radova
 • Ocena usaglašenosti proizvoda i opreme pod pritiskom
 • Ocena osposobljenosti pojedinaca i potencijalnih kompanija za obavljanje poslova
 • Edukacija kadrova u oblasti IBR za metode VT, PT, MT, RT i UT

KONTROL INSPEKT

NAŠA SADAŠNJOST:

Kompaniju vode pojedinci sa mnogo godina iskustva na različitim poslovima i postrojenjima sa odlično ukomponovanim mlađim kadrovima. Njihova energija, kreativnost i elan su motorna snaga kompanije koja je dovela do izuzetnog napretka i rasta od 2008. godine do danas. Kompanija je postala prepoznatljiva na prostorima bivše Jugoslavije kao sinonim za kvalitet, stručnost i efikasnost.

NAŠA VIZIJA:

Cilj nam je da se u regionu Balkana, a i Evrope, nametnemo kao stabilna, konkurentna uslužna organizacija sa preciznim rokovima, kvalitetom, efikasnošću, nezavisnošću i stručnošću. Nastojimo da nam ove vrednosti predstavljaju temelj sadašnjosti i budućnosti kompanije. Želja nam je da trajemo i da našim klijentima i partnerima budemo pomoć bez koje je teško zamisliti kvalitetnu realizaciju bilo kojeg projekta.

Nastavićemo kao i dosad da postavljamo visoke standarde u pružanju usluga, obučenosti kadrova i opremljenosti uz redovnu implementaciju najnovijih dostignuća iz oblasti ispitivanja i kontrolisanja, a radi zadovoljenja potreba naših partnera i klijenata.