ZAPOSLENJE


KONTROL INSPEKT ima stalnu potrebu za usavršavanjem kadrova, tako da svakodnevno radimo na usavršavanju i proširivanju našeg znanja, obučenosti kroz razne dodatne obuke, slanja na seminare, razmene znanja sa renomiranim evropskim kućama za ispitivanje/kontrolisanje bez razaranja, internim proverama itd.

Takođe, redovno posećujemo evropske konferencije za ispitivanje/kontrolisanje bez razaranja, pratimo trendove razvijanja novih kao i starih metoda za ispitivanje/kontrolisanje, i trudimo se da implementiramo što više novih stvari koje poboljšavaju kvalitet usluga koje pružamo.

Veoma smo ponosni na konstantni rast broja zaposlenih u našoj kompaniji, koji se u poslednjih pet godina uvećao 3 puta. Nastojimo da održimo trend stalnog zapošljavanja novih, visoko obučenih, kvalitetnih kadrova i različitih profesija i u narednim godinama, kako bi proširili, poboljšali i usavršili kvalitet naših usluga.

CV slati na E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com