OPREMA


KONTROL INSPEKT d.o.o. poseduje više kompleta različite opreme za ispitivanje/kontrolisanje koji pokrivaju skoro sve zahteve naručioca. Veliki deo opreme je novijeg datuma sa modernim rešenjima prilagođenim sve oštrijim zahtevima tržišta.

 

Posedujemo sledeću opremu:


 

Za vizuelna kontrolisanja i ispitivanja (VT):

 • Video-endoskop radne dužine 30m, 20m, 26mm
 • Video-endoskop radne dužine 10m, 5,5mm
 • Video-endoskop radne dužine 3m, 5,5mm
 • Razne lupe, optička pomagala i lampe
 • Foto-aparati: "Olympus", "Fuji", "Sony"

 

Za dimenzionu kontrolu više setova raznih merila za merenje:

 • Ugaonih zavara, nadvišenja šava...
 • Dimenzija od 0,001 do 700mm (prečnici i debljine)
 • Merenje otvora od 50mm do 700mm
 • Razne merne lupe

Za merenje površinske tvrdoće (HT):

 • TMP 3 - prenosni digitalni merač
 • TMP 4 - prenosni digitalni merač
 • INATEST - prenosni digitalni merač
 • "TIME" INNOVATEST TH 160 - prenosni digitalni merač
 • POLDI čekić (3 kom) - prenosni merač sa etalonima

 

Za kontrolisanje i ispitivanje/kontrolisanje penetrantima (PT):

 • Obojeni, fluorescentni i kombinovani penetranti proizvođača "Ardrox", "Helling", "MR"
 • Alati za ispitivanje/kontrolisanje provrta rotora dužine do 10m
 • Etaloni za proveru

 

Za kontrolisanje i ispitivanje/kontrolisanje magnetskim česticama (MT):

 • Jarmovi elektromagneta
  • Tiede TWM 220N   3 komada
  • Tiede TWM 42N     4 komada
 • Tiede UV lampe               7 komada
 • Crne i obojene (fluorescentne) emulzije granulacije od 0,2 do 8,0 μm
 • Rezervne sijalice i filteri
 • Podloge za crnu emulziju
 • Etaloni za proveru

 

Za ultrazvučno kontrolisanje i ispitivanje/kontrolisanje (UT):

 • 9 ultrazvučnih aparata "Krautkramer" tipa USL 32 (2 kom), USL 38, USL 42 (2 kom), USK 7D, USM 35XS (2 kom), UCD 50, PHAZOR
 • Preko 120 sondi različitih tipova od 0,5 MHz do 10 MHz
 • Kablovi
 • Etaloni K1 i K2 (više garnitura)
 • Posebni etaloni za specifična ispitivanja

 

Za ultrazvučno kontrolisanje i merenje debljina (MD):

 • Ultrazvučni uređaji "Krautkramer" DM-2 (2 kom), DM-4, Test Boy
 • Preko 20 sondi za različite namene
 • Stepenasti etaloni

 

Za radiografsko kontrolisanje (RT):

 • Više iluminatora za pregled filmova
 • Uređaj za merenje zacrnjenja

 

Za metalografska kontrolisanja i preglede:

 • Stabilni svetlosni mikroskop
 • Prenosni mikroskopi za pregled replika na terenu
 • Oprema za pripremu površina
 • Repromaterijal

 

Za kontrolisanje i ispitivanje/kontrolisanje pritiskom:

 • Elektropumpa za pritiske do 100 bara
 • Ručna pumpa za pritiske do 600 bara
 • Kontrolni manometri za pritiske od 0 do 600 bara
 • Poklopci za rezervoare za tečna goriva
 • Elastični razvodnici za radne pritiske do 250 bara

 

Za kontrolisanje nepropusnosti:

 • Vakuum pumpa "Edvards"
 • Vakuum pumpa "CPS"
 • Sonde za ravne, ugaone zavare i prodore do 350 mm - više kompleta
 • Kontrolni vakuummetri za potpritiske

Za kontrolisanje i ispitivanje/kontrolisanje elektroprobojnosti:

 • Generator za visoki napon (do 30 000 V) sa priključnim sondama