English
Serbian
English
Serbian
Kontrol inspekt
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje proizvoda
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje procesa zavarivanja
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje Hidroenergetskih postrojenja
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje Termoenergetskih postrojenja
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje naftnih i gasnih postrojenja
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje opreme pod pritiskom
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
Kontrol inspekt - kontrolisanje kotlovske i turbinske opreme
KONTROL INSPEKT
Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a
jQuery Slider
senka
weldingcongressacknowledgement

Veoma se zahvaljujemo DUZS-u što nam je omoguićio da budemo deo ovog velikog kongresa!

Jahorina planina

VAZNO OBAVEŠTENJE

KONTROL INSPEKT je obnovio svoju akreditaciju broj 06-046 kontrolnog tela tipa A prema SRPS ICO/IEC 17020:2012.

Jahorina planina

KONTROL INSPEKT

KONTROL INSPEKT doo je preduzeće koje se bavi kontrolisanjem termoenergetskih i hidroenergetskih objekata, naftnih i gasnih postrojenja, opreme za površinske kopove, opreme pod pritiskom, čeličnih konstrukcija, cevovoda i rezervoara i rezervoarskih prostora svih vrsta.

Jahorina planina

KONTROL INSPEKT je specijalizovano preduzeće osposobljeno za kontrolisanje:

Proizvoda

 • od gvožđa i čelika
 • od aluminijuma i legura aluminijuma
 • Procesa - zavarivanja
Postrojenja
 • Hidroenergetskih
 • Termoenergetskih
 • Naftnih
 • Gasnih
 • Opreme
 • Opreme pod pritiskom
 • Kotlovske opreme
 • Turbinske opreme - hidro i termo
 • Naftovoda, gasovoda i produktovoda

KONTROL INSPEKT d.o.o nudi usluge sveobuhvatnog kontrolisanja:

 • tehničke dokumentacije;
 • zavarivačkih radova;
 • novih proizvoda, objekata, postrojenja i instalacija, pre isporuke;
 • funkcionalnosti proizvodnih postrojenja;
 • popravki i modifikacija i kvalitativna kontrolisanja kao i periodično kontrolisanje;
 • metodama bez razaranja na terenu, kod Korisnika ili u svojim prostorijama
 • metodama sa razaranjem radi utvrđivanja daljih eksploatacionih mogućnosti trenutnog stanja kontrolisanih elemenata proizvoda, procesa i postrojenja. Ispitivanja se obavljaju u akreditovanim laboratorijama uz nadzor naših stalno zaposlenih specijalista za kontrolisanje.

KONTROL INSPEKT doo
Milana Mijalkovića 1/7, 11250 Beograd

Telefon: +381 11 3546 355
Fax: +381 11 3541 567

Kontrol inspekt Beograd
senka
KONTROL INSPEKT doo
Zaposlenje

Zaposlenje

 • Potrebni operateri nivoa II za ispitivanje UT metodom, sa radnim iskustvom minimum 5 godina.

 • Potreban 1 inžinjer Termotehnika - Termoenergetika (procesna oprema sa licencom 330)
CV slati na E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com
KONTROL INSPEKT info
 • Sedište: Milana Mijalkovića 1/7, 11250 Beograd
 • Telefon: +381 11 3546 355
 • Fax: +381 11 3541 567
E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com
All rights reserved © 2015 KONTROL INSPEKT
Dizajn i izrada Studio Digital , Novi Sad