English
Serbian
English
Serbian
Kontrol inspekt Beograd
senka

KONTROL INSPEKT

Jahorina planina

Oprema

KONTROL INSPEKT d.o.o. poseduje više kompleta raličite opreme za ispitivanje koji pokrivaju skoro sve zahteve naručioca. Veliki deo opreme je novijeg datuma sa modernim rešenjima prilagođenim sve oštrijim zahtevima tržišta.
Jahorina planina

Posedujemo sledeću opremu:

Za vizuelna kontrolisanja i ispitivanja (VT):

 • Video endoskop radne dužine 30m, 20m, 26mm
 • Video endoskop radne dužine 10m, 5,5mm
 • Video endoskop radne dužine 3m, 5,5mm
 • Razne lupe, optička pomagala i lampe
 • Foto aparati: "Olympus", "Fuji", "Sony"

Za dimenzionu kontrolu više setova raznih merila za merenje:

 • Ugaonih zavara, nadvišenja šava...
 • Dimenzija od 0,001 do 700mm (prečnici i debljine)
 • Merenje otvora od 50mm do 700mm
 • Razne merne lupe

Za merenje površinske tvrdoće (HT):

 • TMP 3 - prenosni digitalni merač
 • TMP 4 - prenosni digitalni merač
 • INATEST - prenosni digitalni merač
 • "TIME" INNOVATEST TH 160 - prenosni digitalni merač
 • POLDI čekić (3 kom) - prenosni merač sa etalonima

Za kontrolisanje i ispitivanje penetrantima (PT):

 • Obojeni, fluorescentni i kombinovani penetranti proizvođača "Ardrox", "Helling", "MR"
 • Alati za ispitivanje provrta rotora dužine do 10m
 • Etaloni za proveru
Jahorina planina

Za kontrolisanje i ispitivanje magnetskim česticama (MT):

 • Jarmovi elektro-magneta
  • Tiede TWM 220N   3 komada
  • Tiede TWM 42N     4 komada
 • Tiede UV lampe               7 komada
 • Crne i obojene (fluorescentne) emulzije granulacije od 0,2 do 8,0 μm
 • Rezervne sijalice i filteri
 • Podloge za crnu emulziju
 • Etaloni za proveru

Za ultrazvučno kontrolisanje i ispitivanje (UT):

 • 9 ultrazvučnih aparata "Krautkramer" tipa USL 32 (2 kom), USL 38, USL 42 (2 kom), USK 7D, USM 35XS (2 kom), UCD 50, PHAZOR
 • Preko 120 sondi različitih tipova od 0,5 MHz do 10 MHz
 • Kablovi
 • Etaloni K1 i K2 (više garnitura)
 • Posebni etaloni za specifična ispitivanja

Za ultrazvučno kontrolisanje i merenje debljina (MD):

 • Ultrazvučni uređaji "Krautkramer" DM-2 (2 kom), DM-4, Test Boy
 • Preko 20 sondi za različite namene
 • Stepenasti etaloni

Za radiografsko kontrolisanje (RT):

 • Više iluminatora za pregled filmova
 • Uređaj za merenje zacrnjenja

Za metalografska kontrolisanja i preglede:

 • Stabilni svetlosni mikroskop
 • Prenosni mikroskopi za pregled replika na terenu
 • Oprema za pripremu površina
 • Repro materijal
Jahorina planina

Za kontrolisanje i ispitivanje pritiskom:

 • Elektro pumpa za pritiske do 100 bara
 • Ručna pumpa za pritiske do 600 bara
 • Kontrolni manometri za pritiske od 0 do 600 bara
 • Poklopci za rezervoare za tečna goriva
 • Elastični razvodnici za radne pritiske do 250 bara

Za kontrolisanje nepropusnosti:

 • Vakum pumpa "Edvards"
 • Vakum pumpa "CPS"
 • Sonde za ravne, ugaone zavare i prodore do 350mm - više kompleta
 • Kontrolni vakumetri za potpritiske

Za kontrolisanje i ispitivanje elektroprobojnosti:

 • Generator za visoki napon (do 30 000 V) sa priključnim sondama
KONTROL INSPEKT info
 • Sedište: Milana Mijalkovića 1/7, 11250 Beograd
 • Telefon: +381 11 3546 355
 • Fax: +381 11 3541 567
E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com
All rights reserved © 2015 KONTROL INSPEKT
Dizajn i izrada Studio Digital , Novi Sad