English
Serbian
English
Serbian
Kontrol inspekt Beograd
senka

KONTROL INSPEKT

Jahorina planina

O nama

KONTROL INSPEKT je privatna kompanija osnovana 1991. godine u Beogradu, a od sadašnjih vlasnika preuzeta je 1998. godine od kada počinje stalan uspon i razvoj kompanije. Definisani smo kao specijalizovana kompanija za ispitivanje materijala i kontrolu opreme u oblastima:

 • Energetike
 • Rudarstva
 • Industrijske i pojedinačne proizvodnje
 • Transporta nafte i gasa
 • Pokretne i stabilne opreme pod pritiskom
 • Zavarivanja i srodnih procesa

Prisutni smo u skoro svim bivšim republikama a u BiH imamo i svoju filijalu "Termo Kontrol" osnovanu 2012. godine radi pružanja kvalitetnijih i efikasnijih usluga našim klijentima na tim prostorima.

NAŠE OSNOVNE USLUGE SU:

 • Kontrola, praćenje i obezbeđenje kvaliteta 
 • Ispitivanje materijala metodama sa i bez razaranja
 • Ispitivanje  zavarenih spojeva metodama sa i bez razaranja
 • Kvalifikacije postupaka zavarivanja i lemljenja
 • Ocena eksploatacionih mogućnosti opreme
 • Procena preostalog veka termoenergetske opreme
 • Kvalitativan i kvantitativan prijem materijala i opreme
 • Kontrolisanje proizvoda pre, tokom i posle proizvodnje
 • Tehnički nadzori na izvođenju montažnih, rekonstruktivnih i reparaturnih radova
 • Ocena usaglašenosti proizvoda i opreme pod pritiskom
 • Ocena osposobljenosti  pojedinaca i potencijalnih kompanija za obavljanje poslova
 • Edukacija kadrova u oblasti IBR za metode VT, PT, MT, RT i UT

KONTROL INSPEKT

NAŠA SADAŠNJOST:

Kompaniju vode pojedinci sa mnogo godina iskustva na različitim poslovima i postrojenjima sa odlično ukomponovanim mlađim kadrovima. Njihova energija, kreativnost i elan su motorna snaga kompanije koji je doveo do izuzetnog napretka i rasta od 2008. godine do danas. Kompanija je postala prepoznatljiva na prostorima bivše Jugoslavije kao sinonim za kvalitet, stručnost i efikasnost.

NAŠA VIZIJA:

Cilj nam je da se u regionu Balkana a i Evrope nametnemo kao stabilna, konkurentna uslužna organizacija sa preciznim rokovima, kvalitetom, efikasnošću, nezavisnošću i stručnošću. Nastojimo da nam ove vrednosti predstavljaju temelj sadašnjosti i budućnosti kompanije želja nam je da trajemo i da našim klijentima i partnerima budemo pomoć bez koje je teško zamisliti kvalitetnu realizaciju bilo kojeg projekta.

Nastavićemo kao i dosad da postavljamo visoke standarde u pružanju usluga, obučenosti kadrova i opremljenošću uz redovnu implementaciju najnovih dostignuća iz oblasti ispitivanja i kontrolisanja radi zadovoljenja potreba naših partnera i klijenata.

KONTROL INSPEKT

Lider u oblasti kontrolisanja i IBR-a

KONTROL INSPEKT info
 • Sedište: Milana Mijalkovića 1/7, 11250 Beograd
 • Telefon: +381 11 3546 355
 • Fax: +381 11 3541 567
E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com
All rights reserved © 2015 KONTROL INSPEKT
Dizajn i izrada Studio Digital , Novi Sad