English
Serbian
English
Serbian
Kontrol inspekt Beograd
senka

KONTROL INSPEKT

Jahorina planina

Imenovanja

KONTROL INSPEKT je Imenovano telo za stabilnu i pokretnu opremu pod pritiskom prema Pravilniku 87/2011, koji je identičan kao i direktiva PED/97/23/ECC. U zadnje dve godine pre svega kvalitetnim radom, odlično edukovanim i osposobljenim osobljem, kao i proširivanjem asortimana opreme za ispitivanje, postali  smo najbrojnije i najbolje opremljeno, Imenovano telo u Republici Srbiji.

Od 2014 godine smo postali i Imenovano telo za pokretnu opremu pod pritiskom prema ADR i RID-u. Zahvaljujući odličnom timu za ispitivanje bez razaranja i zaposlenim inženjerima za opremu pod pritiskom, objedinili smo deo za ispitivanje vagon cisterni sa konstrukcijom, auto cisterni za različite gasove i goriva, kao i pokretnih posuda za gasove, čime smo uspeli da se izdvojimo na tržištu kao kompanija koja ima širok spektar kompletnog pružanja usluga ispitivanje pokretne opreme pod pritiskom.

Notify body overview of Kontrol Inspekt according to PED/97/23/ECC and to Official Gazette 87/2011

Number

The exact name of notify body

119-01-00006/2012-03

Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom

Notify body for classification of pressure equipment

119-01-00007/2012-03

Imenovano telo za ispitivanje opreme pod pritiskom

Notify body for performing inspection and test of pressure equipment

119-01-00008/2012-03

Imenovano telo za ocenu usaglašenosti opreme pod pritiskom

Notify body for assessment conformity of pressure equipment

119-01-00005/2012-03

Imenovano telo za nerastavljive spojeve

Notify body for solid joints

119-01-0008/2014-01

Imenovano telo Pokretna oprema pod pritiskom

Notify body for  the mobile pressure equipment

KONTROL INSPEKT info
  • Sedište: Milana Mijalkovića 1/7, 11250 Beograd
  • Telefon: +381 11 3546 355
  • Fax: +381 11 3541 567
E-mail: kontrolinspekt@yahoo.com
All rights reserved © 2015 KONTROL INSPEKT
Dizajn i izrada Studio Digital , Novi Sad